ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความอยากรู้อยากเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่จัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสรรค์สร้างความรู้ (Constructivism)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรรณนภา หาญบำราช
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2561,14:32  อ่าน 129 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความอยากรู้อยากเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่จัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสรรค์สร้างความรู้ (Constructivism)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรรณนภา หาญบำราช
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2561,14:32  อ่าน 139 ครั้ง
รายละเอียด..