กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางธัญอินทร์ พรมจำปา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายชัชวาล สารวัน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นางสาวผุสดี สุกเหลือง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น /0