กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางธัญอินทร์ พรมจำปา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายชัชวาล สารวัน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น

นางสาวผุสดี สุกเหลือง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น