ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมเชิงปฏิบัติการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนฯ วันที่ 21 มิถุนายน 2561
โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม ขอเชิญครูและบุคลากรทุกท่านร่วมประชุม ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องราชพฤกษ์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2561,00:00   อ่าน 178 ครั้ง