ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงการขอรับใบประกาศนียบัตรและเอกสารวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 3314) 28 มี.ค. 63
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ (อ่าน 3497) 30 มิ.ย. 62
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด "มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด" (อ่าน 3486) 30 มิ.ย. 62
คณะครูร่วมกันต้อนรับ นายพิทยา ไชยมงคล ผอ.สพม.29 ที่มาเยี่ยมเยียนและมอบนโยบายที่สำคัญๆ (อ่าน 3499) 30 มิ.ย. 62
ประกาศรายชื่อผลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 3675) 23 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติงานธุรการโรงเรียนเสียมทองพิทยาคม (อ่าน 3623) 19 พ.ย. 61
สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ของโรงเรียนเสียมทองพิทยาคม ระดับเขตฯ (อ่าน 3073) 15 พ.ย. 61
ประกาศโรงเรียนเสียมทองพิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติงานธุรการ (อ่าน 3456) 08 พ.ย. 61
คณะครูโรงเรียนเสียมทองพิทยาคมร่วมต้อนรับ นายพิทยา ไชยมงคล ผอ.สพม.29 ที่มาเยี่ยมโรงเรียนและมอบนโยบาย (อ่าน 3485) 07 ก.ย. 61
กิจกรรมเวียนเทียนวันเข้าพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 (อ่าน 3454) 25 ก.ค. 61
กิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน (อ่าน 3367) 25 ก.ค. 61
กิจกรรมโครงการฝึกอบรมยุวชลกร เรียนรู้งานชลประทาน วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 (อ่าน 3388) 12 ก.ค. 61
กิจกรรมตัดแว่นฟรีเพื่อน้องๆ จากร้านสมชายการแว่น วันที่ 28 มิถุนายน 2561 (อ่าน 3451) 28 มิ.ย. 61
กิจกรรมไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน 2561 (อ่าน 3360) 26 มิ.ย. 61
อบรมเชิงปฏิบัติการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนฯ วันที่ 21 มิถุนายน 2561 (อ่าน 3434) 19 มิ.ย. 61
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2561 วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 (อ่าน 3368) 13 มิ.ย. 61
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 (อ่าน 3544) 11 มิ.ย. 61