ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารทั่วไป
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2552 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.55 MB 33629
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 34159
แบบบันทึกเยี่ยมบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.39 KB 33598
แบบขอรับทุน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 419.28 KB 33596
คุ่มือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 35461
เอกสารแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563
เหลียวหลัง แลหน้า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.21 MB 33549
แบบติดตามมาตารฐานสำนักงานเขต_ตัวชี้วัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 988.56 KB 33548
คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 592.99 KB 33543
คู่มือประเมินผลการจัดการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 33544
คู่มือนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 33568
เกณฑ์การประเมินข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 320.8 KB 33544
การประเมินตัวชี้วัด ปี2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.5 MB 33544
การติดตาม ประเมินผล ตามตัวชี้วัดแผน สพฐ. ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.47 MB 33548