ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารทั่วไป
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2552 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.55 MB 93739
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 94517
แบบบันทึกเยี่ยมบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.39 KB 93704
แบบขอรับทุน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 419.28 KB 93704
คุ่มือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 95577
เอกสารแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563
เหลียวหลัง แลหน้า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.21 MB 93664
แบบติดตามมาตารฐานสำนักงานเขต_ตัวชี้วัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 988.56 KB 93660
คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 592.99 KB 93650
คู่มือประเมินผลการจัดการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 93655
คู่มือนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 93677
เกณฑ์การประเมินข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 320.8 KB 93656
การประเมินตัวชี้วัด ปี2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.5 MB 93655
การติดตาม ประเมินผล ตามตัวชี้วัดแผน สพฐ. ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.47 MB 93656